Güneş Sembolizmi

featured

Güneş Sembolizmi

Güneş sembolizmi, engelleri aşmanız ve hayatınızı pozitif enerjiyle yaşamanız için size güç ve yaşam enerjisi verir. Karışıklık yaratma eğiliminde olan bulutların ve sisin pozitif sembolü ve zıttı olarak görülür. Güneş ise netlik yaratır ve hayatınıza olumlu anlamlar getirir.

Güneş, hayatta kalmamız için gerekli olan hayat veren enerjidir. Negatif sembollerin etkisine karşı güçlü kalmamızı sağlayacak enerjiyi ve çok ihtiyacımız olan vitaminleri verir. Bunlara yağmur, bulutlar ve sis dahildir.

Bu nedenle, güneş sembolizmi yaşamı, enerjiyi, pozitifliği, netliği, güveni ve daha fazlasını temsil eder. Her zaman insanların hayatlarının büyük bir bölümünü oluşturan, her daim var olan bir semboldür. Geçmiş yüzyıllarda bile, dünyanın her yerinden insanlar bu sembolü takdir ettiler. En çok saygı duyulan sembollerden biri haline geldi.

Maneviyat ve Kültürde Güneş Sembolizmi

Horus Güneş Tacı

Tüm Kadim Toplumlarda. Güneş Tanrı ve Tanrıçaları vardır. Güneş İlah kavramı ile bir tutulurdu. Bazı dini anlatımlarda İnsanların Güneşin Kendisini Tanrı saydıklarına dair anlatılar vardır. Bu son derece hatalı bir Yaklaşımdır. Güneşe atfettikleri Değerler ile Tanrı ve Tanrıçalara atfettikleri özellikleri betimlemek için kullanılmışlardır aynı zaman da her oluşumun kutsal ruhları vardı. Bazı büyük daha doğrusu kudretli olanların Kutsal ruhları ise Tanrı ve Tanrıçaların enerjilerileri ile özdeştirilmiştir. Burada bir noktayı da belirtmek isterim. Güneş, Ateş Unsuru olduğu için (beş element yasası) Eril olarak kabul edilmiştir. Ay ise dişildir. Bu sebeple de eril güçlerin temsilcisi olarak görülür. Güneş Tanrıçalarına bu yüzden pek rastlanmaz. Türk Şamanizm Geleneğinde ise Güneş dişildir. Gün Ana Tanrıçası vardır. Ay ise erildir. Ay Dede kavramı da buradan gelir.

Mısırlılar güneşi Ra ve Horus gibi birkaç tanrıya bağlamak için kullandılar. Aynı zamanda gücün ve zamanda barışın sembolü haline geldi ve bu sembolizmi tasvir etmesi gereken birçok durumda kullanıldı. Örneğin, Büyük Louis veya Güneş Kralı olarak da bilinen Louis XIV, barışı yeniden sağlamak ve topraklarının tam kontrolünü ele geçirmek için yola çıkarken güneşi sembolü olarak seçti.

Güneş Sembolizmi ve Anlamları

Kadim Güneş Sembolleri

Güneşin birçok farklı yorumu var. Güneş olmasaydı yaşayamazdık. Bu nedenle, güneşin hayatı ve hayat veren enerjiyi sembolize etmesi şaşırtıcı değildir. Güneş ışığı genellikle hayatımıza pozitiflik getiren bir şey olarak kabul edilir, karanlığı kovalama ve hatta mikropları öldürme yeteneği nedeniyle arınmanın bir sembolü olarak anılır. Ancak bazen güneş bir düşman sembolüdür, örneğin çölde mahsur kaldığınızda sizi yaktığı zamanlar gibi.

1.Güneş Hayattır.

Güneş, her zaman var olacak, mevcut olan enerji kaynağımızdır. Onsuz, Dünya’daki yaratıklar ve varlıklar, büyümek ve gelişmek için yeterli ışığa sahip olamayacakları için hayatta kalamazlardı. Ayrıca güneş, özellikle sağladığı birçok besin maddesiyle yaşam enerjilerine önemli bir katkıda bulunur. Yaşama Enerjisi, (Prana, Osi, Chi,mana, Baranka gibi isimleri de vardır) var olmamız ve varlığımızı devam ettirmemiz için en büyük unsudur. Prana akışı bozulduğunda hayatımız ve sağlığımız negatif olarak etkilenir. Haytamızın düzeni ve sağlığımız için sağlıklı bir prana (chi) enerjisi akışına ihtiyacımız vardır.

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar, hayatta kalmamıza yardımcı olacak enerjiyi sağlamak için güneşe güvenirler. Binlerce yıllık varlığımız boyunca hayatta kalmamızı sağlayan ana itici faktördür.

Güneş enerjisine sahip olmak, hayatta başarılı olmak ve gelişmek için gereken enerjiye sahip olmak demektir. Bize ruhlarımıza çok ihtiyaç duyulan bir destek verir. Yeterince güneş almadığımızda D vitamini eksikliği oluşur ve o zaman kendimizi mutsuz ve depresif hissederiz. Dünya nüfusunun %50 kadarı D vitamini eksikliğinden mustariptir. Gün doğumun bu enerjisinden faydalanmak gerekir. Gün doğumu Sembolizmi burada önem kazanır.

Gök kuşakları gibi gün doğumu da uyanış ve yenilenmenin güçlü bir sembolüdür. Gelecek hakkında pozitiflik ve iyimserlik için ilham veren uzun bir ışık döneminin başlangıcını işaret eder. Gün doğumu, yeni bir pozitif çağın başlangıcıdır. Aynı zamanda birinin hayatında huşu uyandıran, ilham veren bir anın/kişinin simgesi olabilir.

2.Güneş Enerji Kaynağıdır.

Güneş aynı zamanda hayatınızı nasıl yaşadığınıza dair enerjiye sahip olma duygusuyla da ilişkilidir. Enerjik olmak, hayatta eğlenmeyi seven ve hayatınızdaki her şey hakkında her zaman olumlu ve enerjik hisseden biri olduğunuz anlamına gelir. Güneş, bize sağladığı birçok besinle bağlantılı olarak daha enerjik olmanızı sağlayabilir. Güneş sadece hayatta kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelişmemizi de sağlar.

3.Güneş Pozitiflik Kazandırır.

Güneş ışığı, pozitifliği ve kendimiz hakkında iyi bir duyguyu beraberinde getirir. Güneşli günlerde hepimiz mutlu olma eğiliminde değil miyiz? Uzmanlar Günde birkaç saat olmasa da sadece birkaç dakika güneşte kalmanın sizi daha mutlu bir insan yapabileceği savunuyor. Psikolojide de Güneş sembolü taşıyanların “hayatın her zaman aydınlık tarafına bakan” mutlu ve pozitif kişilikler olduğu söylenir. Güneş parladığında daha mutlu hissetme eğilimindeyiz, farkına bile varmadan ruh halimiz hemen etkilenir.

4.Güneş Aydınlıktır. Bu Nedenle Netliği Temsil Eder.

Sis ve bulutlar kafa karışıklığı ve netlik eksikliği getirirken, güneş netlik getirir. Bulutların ve sisin yarattığı tüm karışıklığı ortadan kaldırır. Her engel önümüzde açıkça görülebilir ve bizden çok çok uzağı görebiliriz.

Bu sembol literatürde de bazen bu şekilde kullanılmaktadır. Genellikle netlik ve açıklığın sembolü olarak algılanır, bazen işlemler oldukça net olduğunda tasvir etmek için kullanılır. Gün gibi ortada deriz ya. Hatta pek çok korku, gerilim filminin ya da romanların ve suç hikayelerinin sonunda, havanın açık olduğu ve tüm gizemlerin çözüldüğü zaman hava güneşli ve açık olarak resmedilir.

5.Gün Işığı Güven Verir.

Güneşi elinizde tutmak (güneşle birleşme, yüzümüze güneşe dönmek) , pozitif ve kendinden emin olmak demektir. Bu yüzden genellikle güneşi güvene ve dışa dönük doğaya bağlarız. Belki bunun bilimsel bir açıklaması vardır ama güneşin altında durmak size güç ve güven duygusu verdiğini fark edersiniz.

6.Güneş Gezegen Sistemimizin Hakimidir. Bu Nedenle Güç ile İlgilidir.

Louis XIV Güneşi

Güneş şüphesiz güçlü bir semboldür. Bizim tarafımızdan kontrol edilemeyen doğanın kaba gücünü temsil eder. Biz buna adapte olabiliriz ama güneş kendi yoluna gidecek ve üzerimizde ne isterse onu etkileyecek.

Bu nedenle, güneş güç hissini tasvir etmek için tarihte kullanılmıştır. Louis XIV için güneş onun ana sembolüydü ve ona Güneşin Kralı deniyordu. Güneş sembolizminin anlamı, barış ve kontrol anlamına geliyordu. Güneş ile ilişkilendirilen Aslan sembolünü güç unsuru olarak tüm kadim toplumda görüyoruz ve hala günümüzde de en çok kullanılan güç sembolüdür.

Mısırlılar için güneş farklı bir güç anlamı taşıyordu. Onlar için güneş tüm gücün merkeziydi, Ra ve Horus gibi en önemli tanrılarından bazılarıyla yakından bağlantılıydı.

7.Güneş Birleştiricidir. Barışı sembolize eder.

Dünyada güneşin altında durup güneşin batmasını beklemekten daha huzurlu pek az şey vardır. Aynı şekilde, güneşin üzerimize parladığı sabahları da son derece huzurlu ve güne başlamamız için bize pozitif enerji verir. Gün batımını Sevmeyen var mıdır ya da gün batımında her şeyin yolunda olduğunu hissetmeyen? Gün batımı sembolizmine de burada bakalım.

Gün doğumunun tersine, gün batımı karanlık bir döngünün başlangıcına işaret eder. Karanlığın ve sonun geldiğini gördüğümüz için bunu genellikle hayatımızın son yıllarıyla ilişkilendiririz. Ancak aynı zamanda barış ve sükûnet ve başarılı bir yaşam döngüsünün sonunda gelen memnuniyetle de ilişkilidir. Gün batımıyla ilgili güzel bir gizem de görüyoruz çünkü karanlık günün üstesinden geldikten sonra ne olacağını bilmiyoruz.

Güneş Saati

8.Güneş Yolumuzu bulmamızı sağlar: Bu sebeple Yön bulmanın da sembolüdür.

Günümüzde insanlar genellikle hayatta gittikleri yönün hatırlatıcısı olarak güneş dövmelerini kullanıyorlar. Güneşi, seyahat ederken yolumuza güvenle yardımcı olan yol gösterici ışığımız olarak bakarız.

Bu sembolün kökenleri haritacılık, zaman anlatımı ve seyahattir. İlk kaşifler doğuyu batıdan tanımak için güneşi kullanırlardı ve en eski saat aslında bir güneş  saatiydi. Böylece güneş, yönümüzü ve doğru yolda kalmamızı sağlar.

Güneşle Bağlantılı Hayvanlar, Çiçekler ve Diğer Semboller

Güneş güçlü bir semboldür, bu yüzden bazen onu diğer güçlü hayvanlara, çiçeklere ve güneşe benzer sembolik anlamları tasvir etmek için kullanılan sembollere bağlarız.

Hayvanlar aleminde, bazı hayvanlar ya benzer nitelikleri tasvir ettikleri ya da çok güneş alan bölgelerde yaşadıkları için güneş sembolizmiyle yakından bağlantılıdır. Hayvanlar dünyasındaki ana güneş sembollerinden bazıları şunlardır:

Aslan: Güç

Şahin: Her şeyi Gören

At: Güven, özgürlük

Kuğu: Çekicilik

Ejderha: Benzersiz Olmak

Örümcek: Şekil vermek, Sanatçılık

Bazı çiçekler de güneş sembolü olarak görülür. Ana olan elbette ayçiçeğidir ki, gücünü ve büyümesini ve hayatta kalmasını sağlayan pozitif enerjiyi yakalamaya çalışırken başını güneşin olduğu yere çevirme eğilimindedir. Güneşin diğer çiçek sembolleri şunları içerir:

Gül: İlahi olan

Lotus: Bilgelik

Krizantem: Kendine Özgü Olma

Güne Bakan: Bereket

Tarih boyunca güneş en güçlü sembollerden biriydi ve diğer bazı sembollerle bağlantılı hale geldi, örneğin: Gamalı haç (Budizm kaynaklı), Yıldız, Sarmal, Tekerlek, Disk, Kalp, Savaş arabası, Yüz, Göz gibi. Tüm bu anlamlar tarihi gelişmelerden gelir ve dünyanın her yerinden kültürlerin parçalarıdır. Örneğin, güneşin Swastika sembolü Budizm’den, Yüz ve Göz güneş sembolleri ise Eski Mısır’dan gelmektedir.

Güneşi ve içerdiği anlamı anlatmaya devam edeceğim. Ezoterik Semboller konu olduğunda güneşe değinmeden olmaz tabi ki.

1
mutlu
Mutlu
1
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 Yorum

  1. 26 Ekim 2022, 14:58

    […] sembolizminin temeli, dişil enerji sembolizmidir. Güneşin erkek niteliklerini ve erkek enerjisini temsil ettiği yerde, ay bunun tam tersini temsil eder. […]

    Cevapla
  2. 26 Ekim 2022, 14:58

    […] popüler bilginin aksine pek az kişinin bildiği şekilde 5 köşeli yıldız sembolünün tıpkı güneş ve ayda olduğu gibi İştar (batı diline star) ve Venüs ile alakalı olarak Ana […]

    Cevapla
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Mor Puhu | Gizli Mabet ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!